Yol

Elanlar
<yazı> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []). push ({});

Məna - Müddət yol, bir və ya daha çoxunun siyahısına istinad edir directory adlar və bir obyekt ad (a adı kimi fayl) UNIX əməliyyat sistemlərindəki əyik (/), Windows əməliyyat sistemlərindəki arxa əyik (\) və nöqtə vergül (;) kimi bir əməliyyat sisteminə xas bir xarakter ilə ayrılanlar OS / 2 əməliyyat sistemləri. Kataloq adları, obyektin fayl sistemi içərisində tapılması üçün soldan sağa ardıcıllıqla gedən yolu təfərrüatlı şəkildə izah edir. Bu yol konsepsiyası is yol adı olaraq da bilinir.

VTAM-da, dəyişdirilmiş bir əsas təyin edərkən node, termin yolu potensial dial-outa aiddir port bu düyünə çatmaq üçün istifadə edilə bilər.

Mütləq yollar kök kataloq fayl sisteminin. Bu nə olursa olsun deməkdir qovluq hazırda açmaq, istənilən bir fayla mütləq yol eynidır.

İstifadə nümunəsi - “Bir yol ya nisbi və ya mütləq ola bilər. A nisbi yol cari qovluq və ya qovluğa nisbətən bir yer təyin edir. ” 

Elanlar