Ssenari

Elanlar

Məna - Skript termini a -ya aiddir Kompüter proqram O is təfsir etdi. Bu prosesləri avtomatlaşdırmaq üçün istifadə edilə bilər a yerli kompüter və ya vebdə veb səhifələr yaratmaq. Misal üçün, DOS scripts və VB Scripts Windows maşınlarında prosesləri idarə etmək üçün istifadə edilə bilər, AppleScript skriptləri isə Macintosh kompüterlərindəki tapşırıqları avtomatlaşdırır. ASP, JSP və PHP skriptləri tez-tez veb serverlərdə yaradılır dinamik web səhifə content.

Skript sənədləri ümumiyyətlə müəyyən bir ssenari dilində yazılmış təlimatları ehtiva edən yalnız mətn sənədləridir. Bu, əksər skriptlərin əsas mətn redaktoru vasitəsilə açıla və düzəldilə biləcəyi deməkdir.

İstifadə nümunəsi - “Ssenarilər müəyyən proqramlar və ya ssenari mühərrikləri tərəfindən icra olunan əmrlərin siyahısıdır. Bunlar ümumiyyətlə bir skript dili istifadə edərək yazılmış təlimatları olan mətn sənədləridir. Bunlar veb səhifələr yaratmaq və kompüter proseslərini avtomatlaşdırmaq üçün istifadə olunur. ”

Elanlar
Elanlar
Elanlar