Təşkilat

Elanlar
<yazı> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []). push ({});

Məna - Varlıq sözü, hər hansı bir, eyniləşdirilə biləndir obyekt. Ümumi mənada bu bir insana, heyvana və ya cansız bir cismə aid edilə bilər.

Kompüterlər və proqramlaşdırma kontekstində bir müəssisə sistemlərə, bitlərə aiddir məlumat hətta özləri üçün əhəmiyyətli hesab edilən fərqli sistem komponentləri.

Kontekstindən asılı olmayaraq bir varlığın xüsusiyyətlərindən biri, is ayrı bir bütöv olaraq qəbul edilə bilən və bənzərsiz bir xüsusiyyət və ya xüsusiyyətlərə sahib olduğu bilinir.

Kontekstində açıq Systems Interconnection modeli (OSI modeli), varlıq sözü, bir-biri ilə əlaqə qurmaq üçün fərqli protokollardan istifadə edən ayrı sistem komponentlərinə aiddir

İstifadə nümunəsi - “Yeni işçiyə işçi daxilindəki hər bir qurumu öyrənmək və təsnif etmək tapşırıldı Verilənlər bazası".

Elanlar
Elanlar