Ballpark

Elanlar
<yazı> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []). push ({});

Məna - Ballpark sözü kobud bir təxmin etmək deməkdir. Bir xidmət təminatçısı potensialı qarşılayanda müştəri, ilk iclas büdcə üçün bir ballpark rəqəminin müzakirəsini əhatə edir. Bu mərhələdə büdcə nömrələri dəqiq və ya razılaşdırılmamışdır və bu səbəbdən faktiki müzakirələrdə təsir vasitəsi kimi istifadə edilə bilməz. Ballpark nömrələri tərəfindən istifadə olunur xalq bununla bağlı əsas bir fikir əldə etmək is mütləq maksimum olduğuna inanılırdı. Lakin həqiqi rəqəmlər, ballpark rəqəmindən daha az və ya bəzən daha çox ola bilər.

Hətta it a-nın performans göstəriciləri kimi daha həssas mövzulara gəlir prosessor, şirkət əlindəki qaynaqları və texnologiyanın məhdudiyyətlərini nəzərə alaraq əvvəlcə bir ballpark rəqəmi təyin etməlidir. Həqiqi iş başladıqdan sonra daha ətraflı bir yanaşma aparılır.

İstifadə nümunəsi - "Bir müştəriylə görüşməyə getdiyim zaman istədiyim ilk şey, büdcəsinin ballpark rəqəmi idi." 

Elanlar
Elanlar
Elanlar