Tezlik

Elanlar
<yazı> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []). push ({});

Məna - Müddət tezliyi, is siqnal salınım sürəti kimi təyin olunur. Ümumiyyətlə, frekansın bir anın sayı olaraq təyin olunur hadisə müəyyən bir müddətdə baş verir.

Elektrik cərəyanı vəziyyətində, tezlik, sinus dalğasının təkrarladığı və ya tamamladığı, müsbətdən mənfi bir dövrədir. Saniyədə baş verən dövrlər nə qədər çox olarsa, tezlik də o qədər yüksək olur.

Tezlik Hz simvolu ilə qeyd olunan hertslə ölçülür.

Dövrlər və avadanlıqlar tez-tez sabit və ya dəyişkən bir tezlikdə işləmək üçün hazırlanmışdır. Sabit bir tezlikdə işləmək üçün nəzərdə tutulmuş avadanlıq, göstəriləndən fərqli bir tezlikdə işlədildiyi təqdirdə qeyri-adi fəaliyyət göstərir.

Tezliyi ölçmək üçün istifadə olunan avadanlıq a rəqəmli multimetr.

İstifadə nümunəsi - "Dəyişən cərəyanın 7 Hz tezliyə sahib olduğu deyilirsə (aşağıdakı diaqrama baxın), bu onun dalğa formasının 7 saniyədə 1 dəfə təkrarlandığını göstərir."

 

Elanlar