Aqressiv

Elanlar
<yazı> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []). push ({});

Məna - Sözün ümumi mənası təcavüzkar is güclü, nikbin və ya çox aktiv. Ümumiyyətlə, bir təşkilatdakı işçilər, menecerlər və hətta təşəbbüskarlar işlərinə və ya hədəflərinə qarşı aqressiv bir yanaşma təşviq edilir, çünki bu, tələb olunan nəticəni nəzərdə tutulan müddətdə gətirir.

Təcavüzkarın digər mənası həddindən artıq iddialı olmaqdır. Sadə görünən bəzi hədəflər var, amma meneceri ya da işçi hədəflərə gözləniləndən daha tez çatmaq üçün çox aqressiv bir planı təsdiqləyir. Lakin nəticə uğursuzluqdur.

İstifadə nümunəsi - “Menecer aqressiv yanaşmasının olacağını gözləyirdi kömək məqsədə nail olmaq, amma təəssüf ki, səy uğursuzluqla nəticələndi ”.

Elanlar