Silindir

Elanlar
<yazı> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []). push ({});

Məna - Silindr sözü, hesablama kontekstində, maqnit disklərinin yığılmasına aiddir, bütün maqnit başlarının daxil ola biləcəyi bütün cığırların məcmusudur. daraq veriləndə mövqe.

Silindr də məcmu hər disk səthində eyni yerdə yerləşən bütün parçaların. Çox plakalı disklərdə silindr is hər səthdə eyni trek nömrəsi olan hər trekin cəmi.

Zaman məlumat sistemdə saxlanılır, əməliyyat sistemi növbəti silindirə keçmədən əvvəl bütün silindrini doldurur. Giriş qolu bu vaxta qədər hərəkətsiz qalır proses oxu və ya yazı tamamlandı.

Müasirdə sabit disk cihaz, silindrin eni yalnız bir neçə mikrondur ki, bu da bu silindrlərin qat-qat daha böyük olduğu keçmişdən böyük bir təkamüldür.

İstifadə nümunəsi - “Silindr, a-da uyğun olan iki parçadır sabit disk".

Elanlar
Elanlar