Salam

Elanlar
<yazı> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []). push ({});

Məna - Salam, termini " protokol Minimum gecikmə marşrutlarını kəşf etmələrinə imkan vermək üçün bir qrup əməkdaşlıq edən, etibar edən yönləndiricilər tərəfindən istifadə olunur.

Proqramlaşdırma kontekstində salam termini salam dünyasına aid edilə bilər proqram kodlaşdırıcılar ümumiyyətlə işə başladıqda yazırlar off yeni dilin əsas sintaksisini yoxlamaq üçün yeni bir proqramlaşdırma dili ilə.

Proqramçı bir salam dünya proqramı icra etdikdə ekran göstərir Mesaj “Salam dünya”, haqqında göstərmək. Bu kod is səhvsiz.

İstifadə nümunəsi - “Yeni, bu yaxınlarda istifadəyə verilmiş proqramlaşdırma dilini öyrənməyə qərar verəndə, başlanğıc dərsindən sonra ilk işi, əsas sintaksisini başa düşüb başa düşmədiyini görmək üçün bir salam dünya proqramı yazmaq idi. Xoşbəxtlikdən nəticə çıxdı və növbəti dərsə keçə bildi. ”

Elanlar
Elanlar