Recursion

Elanlar
<yazı> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []). push ({});

Məna - Rekursiya termini bir performansa aiddir əməliyyat əvvəlki addımın nəticəsini istifadə edərək hər addımla bir neçə addımda.

In Kompüter elm, rekursiya termini is həll yolunun eyni problemin kiçik nümunələrinə həllindən asılı olduğu problemin həlli üsulu. Bu cür problemlər ümumiyyətlə təkrarlama yolu ilə həll edilə bilər, lakin bunun üçün proqramlaşdırma zamanı daha kiçik nümunələri müəyyənləşdirmək və indeksləşdirmək lazımdır. Rekursiya bu kimi rekursiv problemləri həll edən funksiyaları istifadə edərək həll edir zəng özlərini özlərindən öz kod.

Yalnız bir özünə istinad gətirən rekursiya bilinir tək rekursiya, birdən çox özünə istinad edən bir rekursiya olaraq bilinir çoxsaylı rekursiya.

Elanlar

İstifadə nümunəsi - “Bir çox kompüter proqramı mütləq olmalıdır proses və ya özbaşına çox miqdarda istehsal məlumat. Rekursiya, proqramçıya dəqiq ölçüsü bilinməyən məlumatları təmsil etmək üçün bir texnikadır: proqramçı bu məlumatları özünə istinad tərifi ilə təyin edə bilər. ”

Elanlar
Elanlar