rekord

Elanlar
<yazı> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []). push ({});

Məna - Rekord termini bir məcmu olan ibarətdir məlumat ehtimal ki, fərqli xüsusiyyətlərə malik olan, ümumiyyətlə onlara müəyyənləşdiriciləri olan obyektlər. Bəzi proqramlaşdırma dillərində qeydlərə struktur deyilir.

Qeydlər qrupları, hər bir qeydin hansı növ məlumatların ola biləcəyini müəyyənləşdirən bir cədvəldə saxlanılır. Verilənlər bazaları hər birində bir çox qeydləri ehtiva edən birdən çox cədvəl ola bilər.

Hər yeni qeyd cədvəldə yeni bir sətir yaratdığından qeydlər tez-tez satır adlanır. Fərdi sahələrə bəzən bir cədvəldəki hər qeyd üçün eyni olduğundan sütunlar deyilir.

VTAM-da qeyd termini qeyd rejimi üçün məlumat ötürülməsi vahidinə aiddir. Bir qeyd ötürülən məlumatların hansı miqdarını təmsil edir node göndərməyi seçir.

İstifadə nümunəsi - “Qeydlər məlumatları saxlamaq və əldə etmək üçün səmərəli bir yoldur. Hər bir qeyd birdən çox ola biləcəyi üçün məlumat növləri, tək bir qeyd bir çox fərqli məlumat növünü əhatə edə bilər. ” 

 

Elanlar
Elanlar