Paralel

Məna - kontekstində Kompüter elm, eşzamanlı sözü, a -nın bir hissəsində və ya hissələrində eyni vaxtda proqramlaşdırmaya aiddir proqram təbii qaydaları xaricində edam edilə bilər. Paralel proqramlaşdırma ixtisası is Proqramın icrasında hansı qaydaya əməl olunmasına baxmayaraq son nəticə dəyişməz qalır.

Paralel proqramlaşdırmanın üstünlüyü budur it üçün imkan verir paralel olaraq əməliyyat proqramın icrasını sürətləndirən bu paralel vahidlərdən çox nüvəli prosessor.

Kontekstində yüksək mövcudluqlu çoxsaylı işləmə (HACMP), eşzamanlı sözünə aiddir qrup konfiqurasiya bütün qrup qovşaqlarının istifadə etdiyi a resurs eyni zamanda. A çoxluq düyünü uğursuz ola bilər və digər klaster qovşaqlarına və ya mənbəyə təsir göstərmədən klasterə birləşdirilə bilər.

İstifadə nümunəsi - “Klaster proqramlaşdırma istifadə edərək, geliştirici bacardı icra etmək onun kod nəzərdə tutulan vaxtın yarısında və beləliklə səhvləri yoxlamaq üçün bir az vaxt ayıra bildi. ”