Digital

Elanlar
<yazı> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []). push ({});

Məna - Rəqəmsal sözü məlumat O is 0 və 1 seriyası şəklində ifadə edildi. It məlumatları yaradan, saxlayan və işləyən elektron texnologiyanı iki vəziyyət baxımından təsvir etmək üçün istifadə olunur: müsbət və pozitiv. Burada müsbət 1 rəqəmi ilə, müsbət olmayan rəqəm 0 rəqəmi ilə təmsil olunur.

Rəqəmsal texnologiyanın yaranmasından əvvəl dünya çox güvənirdi analog məlumatları dəyişən elektron siqnallar kimi ötürən texnologiya tezliyi və ya əlavə olunan genlik carrier müəyyən bir tezlik dalğaları.

Peyk və ayıq optik ötürmə kimi yeni rabitə vasitələri Rəqəmsal texnologiyadan istifadə edir.

A modem rəqəmsal məlumatları tərcümə etmək üçün istifadə olunur Kompüter telefon xəttiniz üçün analog siqnallara və əksinə.

Rəqəmsal söz, eyni zamanda kompüter texnologiyalarından istifadə qaydalarına uyğundur.

İstifadə nümunəsi - "Şirkət ilk bir neçə ay ərzində ağızdan-ağıza işləyirdi və tələb artdıqda rəqəmsallaşmağa qərar verdilər."

Elanlar
Elanlar