Buck sürüşmə

Elanlar
<yazı> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []). push ({});

Məna - Bir dollarlıq sürüşmə is bir təşkilatda müəyyən bir şöbənin bütün üzvlərini sadalayan sənəd. Bu, müəyyən bir tapşırığın bir üzvdən digərinə problemsiz olaraq yenidən təyin edilməsi lazım olduqda istifadə olunur. Buck slip də a aiddir marşrutlaşdırma zaman sənədə əlavə edilmiş sürüşmə it şəxsin masasından götürülüb başqasının masasına qoyulmalıdır.

Bir işçinin iş borcunu başqasının üzərinə götürmək üçün sui-istifadə etdiyi hallar mövcuddur və bu səbəbdən də təşkilat bu pul vərəqələrini kimin təyin etmə və ya istifadə etmək gücünə sahib olduğuna qərar verdikdə çox diqqətli olur.

İstifadənin nümunəsi - “İşçi o qədər işə qapılmışdı ki, istifadə etməkdən başqa çarəsi qalmadı. buck slip, iki yeni vəzifəni yenidən həmkarına tapşırın. ”

Elanlar
Elanlar