Yeni Android Proqramımızı yükləyin Buraya basın.

Paralel

Məna - Paralel termini a -ya aiddir proses bütün hadisələrin eyni vaxt aralığında baş verdiyi, hər birinin ayrı, ancaq oxşar tərəfindən idarə olunduğu funksional vahid; məsələn a bitlərinin paralel ötürülməsi kompüter sözü daxili xətt boyunca avtobus.

Aiddir rəqib və ya eyni vaxtda əməliyyat iki və ya daha çox cihazın və ya tək və ya iki və ya daha çox fəaliyyətin paralel yerinə yetirilməsinə cihaz.

Paralel hesablama qırılma prosesinə aiddir aşağı Daha böyük problemlər, paylaşılanlar vasitəsilə əlaqə quran birdən çox prosessor tərəfindən eyni vaxtda icra edilə bilən kiçik, müstəqil, ümumiyyətlə oxşar hissələrə çevrilir yaddaşnəticələr ümumi alqoritmin bir hissəsi kimi tamamlandıqdan sonra birləşdirilir.

İstifadə nümunəsi - “Paralel hesablama is paralel hesablama ilə sıx əlaqəlidir - ikisi ayrı olsa da, tez-tez birlikdə istifadə olunur və tez-tez qarışdırılır: it paralelliyə paralellik (bit səviyyəli paralellik kimi) və paralellik olmadan paralelliyə sahib olmaq mümkündür. ”