Parça

Elanlar
<yazı> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []). push ({});

Məna - Bit sözü ikilikdə istifadə edildikdə 0 və ya 1 rəqəmlərinin solması deməkdir əməliyyat. Bir balaca is hesablamada əsas məlumat vahidi və rəqəmli rabitə. Daha əvvəl də qeyd edildiyi kimi, bir az dəyəri olaraq 0 ya da 1-i tuta bilər ki, bunlar da onun məntiqi hallarıdır. Bu məntiqi vəziyyətlərin ümumi istifadələrindən bəziləri True (1) və ya False (0), Açık (1) və ya Off (0) və s.

İkili rəqəmin simvolu ya parça IEC 80000-13: 2008 standartına uyğun olaraq tövsiyə və ya kiçik hərf b, IEEE 1541-2002 və IEEE Std 260.1-2004 standartları ilə tövsiyə olunduğu kimi.

Ölçüsü və növü üzrə hərəkət etmək üçün birdən çox bit bir yerə yığılır. Məsələn, 8 Bit birlikdə a Byte, və sair. Bu da bir az əsas bina olduğunu göstərir blok bütün digər ölçülərə.

İstifadənin nümunəsi - "İlk video oyunların hamısı 8-Bit formatında hazırlanmışdı və bəziləri bu gün də populyardır."

Elanlar
Elanlar