Paket

Elanlar
<yazı> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []). push ({});

Məna - Paket termini, o cümlədən ikili rəqəmlərin ardıcıllığını ifadə edir məlumat və nəzarət siqnalları ki is birləşmiş bütövlükdə ötürülür və dəyişdirilir. Məlumat, nəzarət siqnalları və ehtimal ki, səhv nəzarət məlumatları müəyyən bir formatda yerləşdirilmişdir.

Həqiqi həyata bənzəyir paketi, hər paket köçürülən məzmunu (və ya məlumatı) bir mənbəyi və təyinatı əhatə edir. Paketlər təyinat yerinə çatdıqda tək bir yerə yığılır fayl və ya başqa bir bitişik blok məlumatların.

Paketin faydalı yük bölməsi köçürülən həqiqi məlumatları ehtiva edir. Fərdi paketlər nisbətən kiçik olduğundan bu, çox vaxt bir sənədin, veb səhifənin və ya digər ötürülmənin yalnız kiçik bir hissəsidir.

İstifadə nümunəsi - “Paketlərin məlumatların etibarlı və səmərəli ötürülməsi nəzərdə tutulur. Böyük bir faylı tək bir məlumat bloku olaraq köçürmək əvəzinə daha kiçik paketlər göndərmək hər bölmənin uğurla ötürülməsini təmin edir. ”

Elanlar
Elanlar