Yerleşimi

Elanlar
<yazı> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []). push ({});

Məna - Müddət overlay, əvvəlcədən təyin edilmiş bir kolleksiyaya aiddir məlumata, dəyişkən məlumatlarla birləşdirilə bilən sətirlər, kölgələmə, mətn, qutular və ya loqolar kimi səhifə çap edərkən.

Ümumi hesablama mənasında, üst-üstə qoyma proses köçürmə a blok of proqram kod və ya digər məlumatlar əsas yaddaş, nə əvəz edir is artıq saxlanılır. Yerləşdirmə proqramların kompüterin əsas yaddaşından daha böyük olmasına imkan verən bir proqramlaşdırma metodudur.

Yerləşdirmə proqramının qurulması bir proqramı özünəməxsus bölməyə əl ilə bölməyi nəzərdə tutur obyekt kodu bir ağac quruluşuna qoyulmuş bindirmələr adlanan bloklar.

İstifadə nümunəsi - “Bir örtük meneceri, ya əməliyyat sisteminin bir hissəsi, ya da bindirmə proqramının bir hissəsi, lazım olan örtükləri xarici yaddaşdan təyinat bölgəsinə yükləyərkən it lazımdır. Çox vaxt bağlayıcılar bindirmələrə dəstək verirlər. ”

Elanlar