Operator

Elanlar
<yazı> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []). push ({});

Məna - Müddət operator, refers to a person or a proqram that manages activities that are controlled by a specific Kompüter program.

A computer operator is rolu IT kompüter sistemlərinin işinə nəzarət edən, maşınların və kompüterlərin düzgün işləməsini təmin edən.

Kompüter operatorunun əvvəlki rolu işləmək idi anaframe əl ilə işləmək daxil olmaqla hər gün böyük bir idarəetmə tələb edən kompüterlər dəstə iş yerləri; Bununla birlikdə, indi tez-tez müxtəlif sistemlər və tətbiqetmələrlə işləyirlər. Kompüter operatoru normal olaraq a server otaq və ya a məlumat mərkəzi, həm də birdən çox sayt arasında sistemlər işlədə bilməsi üçün uzaqdan işləyə bilər.

İstifadə nümunəsi - “Kompüter operatoru fəlakətin bərpası və işin davamlılığı prosedurları barədə də məlumatlıdır. Əvvəllər bu, fiziki məlumat lentlərinin xaricə göndərilməsini nəzərdə tuturdu, amma indi məlumatlar kompüter şəbəkələri üzərindən daha çox ötürülür. ”

Elanlar