Onurğa

Elanlar
<yazı> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []). push ({});

Məna - A onurğa, şəbəkələr kontekstində bir əsasa aiddir şəbəkə bir neçə əlaqələndirən xətt yerli birlikdə şəbəkələrdir. Nəticə is onurğa bağlantısı olan geniş bir şəbəkənin meydana gəlməsi.

Belə bir quraşdırma üçün ən ümumi nümunə internet. Bu internet mahiyyət etibarilə son geniş ərazi şəbəkəsidir və təsadüfən, it etibar edir a onurğa şəbəkəsi daşımaq məlumat böyük məsafələrdə. İnternet onurğası ultra yüksəkdən ibarətdir bant əlaqələr əlaqə birlikdə dünyadakı bir çox fərqli qovşaq. Bu qovşaqlar daha da marşrut yerli bölgədəki kiçik şəbəkələrə daxil olan məlumatlar. Vergilərinizin onurğa sütununa çatmadan əvvəl etməsi lazım olan nə qədər az “atlama”, istəndiyiniz yerə daha sürətli çatacaq.

Çox xalq şəbəkə onurğasını bədənin kiçik sinirlərinə siqnallar daşıyan insan onurğası ilə müqayisə edin.

İstifadənin nümunəsi - "Veb Sahibləri və İnternet Xidmət Təchizatçıları magistral şəbəkəyə birbaşa çıxışı var."

Elanlar