Off

Elanlar
<yazı> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []). push ({});

Məna - İstifadə müddəti, əksər proqram interfeyslərində və ya alətlərində görünən seçimi ifadə edir, burada müvafiq proqram və ya alət, is istifadəçi bu seçimlə qarşılıqlı əlaqədə olduqda söndürüldü.

İstinad edərkən Kompüter kod və ya elektrik, ON '1' rəqəmi ilə, OFF isə '0' rəqəmi ilə təmsil olunur. Bunların və sıfırların birləşmələri ikili kod yaradan şeydir, bu da kompüterlərin və digər elektron cihazların ünsiyyət qurmaqda istifadə etdiyi şeydir.

On da bir vəziyyəti təsvir edən bir cihazkompüteriniz və ya smartfonunuz kimi gücə malikdir və işləyir. Off nə vaxtdır it gücü yoxdur və işlədilə bilməz.

İstifadə nümunəsi - "Kod üzərində bir aydan çox çalışdıqdan sonra, geliştirici bir ara verməyə qərar verdi və ilk işi kompüteri söndürmək və çöldə gəzməyə çıxmaq idi."

Elanlar
Elanlar