Monitor

Elanlar
<yazı> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []). push ({});

Məna - Monitor termini a -ya aiddir cihaz a daxilində seçilmiş fəaliyyətləri müşahidə edən və qeyd edən məlumat analiz üçün emal sistemi. Mümkün istifadə normadan əhəmiyyətli dərəcədə kənara çıxmağı və ya müəyyən funksional vahidlərin istifadə səviyyələrini təyin etməkdir.

It də aiddir funksiyası bir mö'cüzənin halqa ötürülməsini başlatması və itirilən ayələr, dövriyyə çərçivələri və ya digər çətinliklər zamanı yumşaq səhv bərpa etməsini təmin etmək üçün tələb olunur. Qabiliyyət is bütün ring stansiyalarında mövcuddur.

Monitor termini eyni zamanda bir sistemin işlərini müşahidə edən, nəzarət edən, idarə edən və ya təsdiqləyən proqram və ya aparata istinad etmək üçün də istifadə edilə bilər.

İstifadə nümunəsi - “NetView Graphic Monitor Facility-də monitor sözü proses üçün Tivoli NetView-dan status dəyişiklikləri ala biləcək bir görünüş açma OS / 390. Problemin təyin edilməsi və düzəldilməsi birbaşa baxışdan həyata keçirilə bilər. ”

Elanlar
Elanlar