Nəsil

Elanlar
<yazı> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []). push ({});

Məna - 'Nəsil' termini proses montaj və əlaqə a-dakı bütün lazımi proqramlara mənbələrin müəyyənləşdirilməsi üçün tərif ifadələrini redaktə etmək şəbəkə.

Kontekstində 'nəsil' termini Kompüter terminologiya, bir kompüterdəki texnologiya dəyişikliyini ifadə edir is/ istifadə olunurdu. Başlanğıcda, nəsil termini dəyişən hardware texnologiyalarını ayırmaq üçün istifadə edilmişdir.

Bu günə qədər hər biri əhəmiyyətli inkişaflar və istifadə üçün istifadə edildikləri dövrü təyin edən texnologiyalara sahib fərqli nəsillər kompüterlər olmuşdur.

İlk nəsil kompüterlər vakuum borusu əsaslı idisə, bu gün yeni nəsil kompüterlər ULSI Mikroprosessor bazalıdır.

İstifadə nümunəsi - “Kompüteri bir nəsil köhnə olduğundan, ən son texnologiya və xüsusiyyətləri nümayiş etdirən yeni bir kompüterə keçməyə qərar verdi. kömək onun iş axınını optimallaşdırın. ”

 

Elanlar
Elanlar