Mbps

Elanlar
<yazı> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []). push ({});

Məna - Saniyədə meqabit termini, vahidinə aiddir məlumat köçürmə şəbəkəis 1000 kilobitə bərabərdir. “Meqabit” “meqabayt, ”A meqabit təxminən bir səkkizdə bir meqabayt ölçüsüdür (çünki səkkiz bit olduğu üçün byte). Mbps yüksək məlumat ötürmə sürətini ölçmək üçün istifadə olunur bant kimi əlaqələri Ethernet və kabel modemləri.

Eyni hərfləri paylaşsalar da, Mbps və MBps qısaltmaları fərqli mənalar daşıyır. MBps saniyədə meqabayt deməkdir bytes üçün ölçü vahidinə istinad edən şəkilçi fayl ölçüsü. Bunun əksinə olaraq, Mbps parça şəbəkə bağlantısı tutumu.

İstifadə nümunəsi - "It daha çox Mbps bant genişliyi əlavə etmək, yükləmə sürəti və. daxil olan daha sürətli şəbəkə ötürülməsini təmin etmir download sürət. ”

Elanlar
Elanlar