Müştəri

Elanlar
<yazı> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []). push ({});

Məna - Kontekstdə müştəri off Kompüter sistemləri, is maşın və ya a proses, bunun üçün təyin olunmuş tapşırıqları yerinə yetirmək üçün başqa bir maşının xidmətləri tələb olunur. Xidməti təmin edən sistem a server. Bir çox hallarda birdən çox müştəri tək bir serverdən qaynaqlar əldə edə bilər.

Server əsasən başqa bir müstəqil sistemdədir, bu halda müştəri istədiyi mənbələrə və ya köməyə, şəbəkə. Müştəri və serverin birləşməsi müştəri-server modeli kimi tanınır.

Müştəri və server eyni sistemdə tapıldıqda, inter-proses rabitə üsullarından istifadə edərək bir-birləri ilə əlaqə qururlar.

İstifadə nümunəsi - “Özünə yeni bir kompüter alanda poçtuna daxil olmalı idi ərizəbu da bütün e-poçtları müvafiq xidmət təminatçısının poçt serverindən yüklədi. ”

Elanlar
Elanlar