Komanda

Elanlar
<yazı> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []). push ({});

Məna - Söz komanda, hesablama kontekstində, a verilən bir direktivə istinad edir Kompüter, müəyyən bir hərəkət etmək. Bu əmrlər command line interface, a vasitəsilə şəbəkəvə ya qrafik istifadəçi interfeysi vasitəsilə.

Söz əmri is proqramlaşdırma dillərində istifadə olunan söz təbiətinə görə tez-tez istifadə olunur. Əksər proqramlaşdırma dilləri proqramçıya əmrlərə bənzəyən ifadələri daxil etməyə imkan verir, sonra kompüterin bu əmrləri başa düşməsi üçün maşın dilinə çevrilir və icra etmək Onlara.

Bu günlərdə əksər kompüterlər proqramçıya və ya dizaynerlərə jestlərdən istifadə etməyə imkan verir buraxılış kompüterə əmrlər.

İstifadə nümunəsi - “Proqramçı, olduğu kimi yeni proqramlaşdırma dili ilə tanış olmalı idi it təşkilatlarda kompüterlərə əmrlər vermək üçün istifadə olunan standart dil idi. ”

Elanlar