Qiymətləndirmək

Elanlar
<yazı> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []). push ({});

Məna - Artan söz, aiddir proses müəyyən bir mübahisəli məsələni həll etmək üçün yuxarı orqanlara vermək. Bu is ümumiyyətlə bir təşkilatda və ya arasında müştəri və müəyyən bir mövzu adi səviyyədə həll olunmadıqda xidmət təminatçısı. Məsələni böyütmək, məsələni daha yüksək bir şəxs tərəfindən qəbul edildiyi anlamına gəlir iyerarxiya əvvəlcə yardım göstərmək tapşırılan şəxsdən daha çox.

Ümumiyyətlə, bir məsələ kəskinləşəndə it avtomatik olaraq mənfi mənada qəbul edilir və işçilərin müəyyən bir tapşırığı yerinə yetirə bilməməsini göstərir.

İstifadə nümunəsi - “O, təqib etməyə çalışdı Kompüter dizüstü kompüterinin təmiri ilə əlaqəli diler və bir neçə cəhdə baxmayaraq cavab ala bilməyincə məsələni yuxarı orqanlara çatdırdı. ”

Elanlar
Elanlar