Körpü

Elanlar
<yazı> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []). push ({});

Məna – The word bridge, in the context of networking, refers to a Kompüter a təşkil edən şəbəkə cihazları əlaqə ikisi arasında yerli eyni protokollardan istifadə edən sahə şəbəkələri. Körpü konsepsiyası is səhv etməmək marşrutlaşdırma. Yönləndirmədə birdən çox şəbəkə əlaqə qura bilər, lakin yenə də ayrı qalır. Bununla birlikdə, körpü qurarkən, iki şəbəkə bir vahid kimi davranır şəbəkə.

Daha əvvəl körpü proses simli idi, lakin simsiz texnologiyanın şəfəqi sayəsində körpünün bir və ya bir neçəsi simsizsə, it simsiz körpü adlanır.

Körpüləşdirmə texnologiyalarının əsas növləri sadə körpü, çox portlu körpü və öyrənmə və ya şəffaf körpüdür.

İstifadə nümunəsi - “Körpü bir növ kompüter şəbəkəsidir cihaz eyni istifadə edən digər körpü şəbəkələri ilə əlaqəni təmin edir protokol".

Elanlar
Elanlar