kömək

Elanlar
<yazı> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []). push ({});

Məna - Kömək termini, bir fərdin çətin zamanlarda digər bir şəxsə göstərdiyi yardımı ifadə edir.

Proqram və texnologiya kontekstində yardım termini bir proqramın içərisindəki yardım hissəsini ifadə edir paketi ya da elektronla təmin olunur cihaz, anlaşılmazlıqların və ya hər hansı birinin səhvən zərər görməməsi üçün istifadəçiyə proqram paketini və ya cihazı istifadə etməyə kömək edir.

Kömək bölməsi is çox sayda istifadəçidən onlara göndərilən daha çox bölmə və ya sualları əhatə etmək üçün geliştirici və ya məhsul şirkəti tərəfindən vaxtaşırı yenilənir.

İstifadə nümunəsi - “Proqram paketi içərisində müəyyən xüsusiyyətləri qavraya bilmədiyi üçün, paket içərisindəki etibarlı yardım hissəsini istifadə etməyə qərar verdi. Yardım sahəsinin içərisində istifadəçinin avtomatik olaraq şirkətə və ya inkişaf etdiricilərə göndəriləcək özəlləşdirilmiş sorğuları yaza biləcəyi bir bölmə var idi. ”

Elanlar
Elanlar