Hiyerarşi

Elanlar
<yazı> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []). push ({});

Məna - Hiyerarşi termini, maddələrin və ya işçilərin artan əhəmiyyət sırasına görə təşkil edildiyi təşkilati quruluşa aiddir.

Hesablama kontekstində iyerarxiya termini təşkilati quruluşa aiddir fayl yerləşdirmə. Bu, istifadəçilərə uğurla imkan verir göz atın məzmunu vasitəsilə Kompüter və uğurla daxil olun it, fayl idarəetməsinin hiyerarşik quruluşu sayəsində.

Hiyerarşiya, istifadəçi əmr əsaslı bir ƏS-ni işlədərkən və kompüterdəki müəyyən bir fayla daxil olmaq üçün bütününü daxil etməsi lazım olduqda da əlverişlidir. yol başlanğıcdan başlayaraq directory qədər qovluq və sonra fayl adı.

Elanlar

İstifadə nümunəsi - “O istifadə etdiyi üçün komanda istifadəçi interface kompüterdə, sənədin harada və necə qeyd edildiyini anlamaq üçün sistem içindəki hiyerarşiyə yaxşı bələd olması lazım idi. ”

Elanlar
Elanlar