Ifşa

Elanlar
<yazı> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []). push ({});

Məna - Müddət ifşa, sistemin gündəlik işində lazımsız və arzuolunmaz problemlərə səbəb ola biləcək bir təşkilat daxilindəki məsələyə istinad edir. İfşa is ümumiyyətlə təşkilat daxilində davam edən bir layihə içərisində görüldü. Layihənin problemli və uzunmüddətli çətinliklərə səbəb ola biləcək müəyyən aspektləri ola bilər. Layihənin bu kimi hissələrinə risklər deyilir.

Digər tərəfdən, ifşa termini də müsbət mənada istifadə edilə bilər. Bir iş məhsulu rəhbərliyin ən yüksək səviyyələrində göründüyü zaman, işçi öz xeyrinə işləməyə meylli bir diqqət səviyyəsi qazanır.

İstifadə nümunəsi - "Mükəmməl bir əsər yaratdı proqram bu yorucu işlərin çoxunu avtomatlaşdırdı və eyni şeyi şirkətdə üzdüyündə forum, eyni şey üçün böyük bir məruz qaldı. ”

Elanlar