Change Management

Elanlar
<yazı> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []). push ({});

Məna - Dəyişikliklərin idarə edilməsi və ya daha çox proqram idarəçiliyi kimi tanınan ifadə is bu proses bütün proqram paylama dövrünə nəzarət və nəzarət. Bu işdə məsul işçi və ya qrup, proqram dəyişikliklərinin planlaşdırılması (məsələn, planlaşdırma) və nəzarət edilməsi (məsələn, paylanması, quraşdırılması və izlənməsi) prosesi hazırlamalıdır. şəbəkə.

Bu, hər şeydən üstün bir dəqiqlik tələb edən bir prosesdir və buna görə bunu yaşamaq üçün etmək istəyən bir şəxsin bütün proqram inkişaf dövrü haqqında dərindən məlumat sahibi olması və idarəetmə bacarıqlarına sahib olması gözlənilir. kömək yuxarıda göstərilən tapşırıqları yerinə yetirərkən ortaya çıxa biləcək çətinliklərin öhdəsindən gəlmək.

İstifadə nümunəsi - "Yeni təşkilata qatıldıqdan sonra, proqramın inkişafı və paylanması dövrləri barədə çox məlumatlı olduğu üçün dəyişiklik idarəsi şöbəsinə təyin edildi."

Elanlar
Elanlar
Elanlar