Həmyaşıd

Elanlar
<yazı> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []). push ({});

Məna - Peer termini hər hansı birinə aiddir funksional vahid O is eyni qat digəri kimi varlıq. Şəbəkə və paylanmış sistemlər üçün; çoxlu it ya “müştəri-server” (HTTP, FTP, NTFS) və ya “hiyerarşik” (NTP, NNTP, DNS); harada a müştəriserver bərabər olmadıqları üçün həmyaşıd deyillər və eyni serverlə əlaqə quran müştərilərin mütləq həmyaşıd olmadığı üçün müştərilər arasında bir əlaqə olmaya bilər.

Bununla birlikdə, fərqli bir baxımdan (fiziki təbəqədə), hostların bərabər sayıldığı (yüksək səviyyəli protokollardan istifadə edilməsindən asılı olmayaraq) çox ehtimal və bu baxımdan, hostlar həmyaşıd sayılacaqdır.

İstifadə nümunəsi - “İki Desktop A kompüterlər şəbəkə yaşıdlar. Masa üstü PC və server fərqli əməliyyatlar apardıqları üçün həmyaşıdlar deyillər. Masaüstü kompüter server üçün iş üçün sorğu verə bilər məlumat, lakin server PC-dən eyni məlumatlar üçün sorğu keçirmir. ”

Elanlar
Elanlar