Input / Output

Elanlar
<yazı> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []). push ({});

Məna - Giriş/çıxış termini, proses daxilində giriş və çıxış siqnallarının göndərilməsi və ya qəbulu Kompüter ya da bir qrup və ya təşkilat daxilindəki çoxsaylı sistemlər arasında.

Girişlər siqnallar və ya məlumat sistem tərəfindən alınan və çıxışlar göndərilən siqnallar və ya məlumatlardır it. Bu müddət bir hərəkətin bir hissəsi kimi də istifadə edilə bilər; "I / O yerinə yetirmək" is giriş və ya çıxış həyata keçirmək əməliyyat.

Modemlər və kimi kompüterlər arasında əlaqə üçün cihazlar şəbəkə kartlar, ümumiyyətlə həm giriş, həm də çıxış əməliyyatlarını yerinə yetirir.

Elanlar

İstifadə nümunəsi - "Ağıllı cihazların və kompüterlərin dizaynına gəldikdə, dizaynerlərə əvvəlcə giriş / çıxış prosesini öyrənmək və ya tam bir sistem daxilində giriş və ya çıxış cihazı rolunu oynayan müxtəlif komponentlər arasındakı fərqi öyrənmək tapşırıldı."

Elanlar
Elanlar