İnsanlar

Elanlar
<yazı> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []). push ({});

Məna - Gözdən keçirmə sözü, istədiyi məzmunu öyrətmək və onun üzərində gəzmək aktına aiddir mühit. Bu sözün ən çox yayılmış nümunəsi is 'İnterneti gəzir'. Ümumdünya Şəbəkəsi bütün məlumatları günəş altında saxlayır və saniyədə daha çox məzmun yüklənir. Xalq mövzu və ya onları maraqlandıran şeylər haqqında məlumat axtarmaq üçün vebə daxil olun və bu proses gəzmə kimi tanınır.

Başqa bir vəziyyət qeydlər kimi fiziki daşıyıcılarda bir çox məlumatın saxlandığı və quruma aid köhnə məlumatları axtarma vaxtı gəldikdə, tələb olunanları tapmaq üçün qeydləri araşdırmaq üçün işçi qrupu təyin edilir. sənədlər.

İstifadənin nümunəsi - "O, çalışdığı təşkilat haqqında bəzi arşivlenmiş məlumatlara baxmaq tapşırığı verildi."

Elanlar
Elanlar