Funksional vahid

Elanlar
<yazı> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []). push ({});

Məna - 'Funksional Unit' termini, hardware, proqram təminatı və ya bunun bir hardware və proqram təminatı birləşməsini ifadə edir is müəyyən bir hədəfi yerinə yetirməyə qadirdir.

Funksional vahidlər də a CPU tərəfindən çağırılan əməliyyatları və hesablamaları həyata keçirən Kompüter proqram. Kompüter beş əsas komponentdən ibarətdir, yəni Giriş vahidi, Mərkəzi prosessor, Yaddaş vahid Aritmetik və məntiqi vahid, İdarə vahidi və Çıxış vahidi.

Kompüter cihaz illərlə inkişaf etmişdir, lakin funksional vahidlərin təməli bu gün də eyni qalmışdır.

Elanlar

Kompüter avadanlığı elektron sxemlərdən, ekranlardan, maqnit və optik saxlama vasitələrindən və rabitə vasitələrindən ibarətdir.

İstifadə nümunəsi - “Onun şirkəti növbəti şirkət üzərində işləyirdi nəsil kompüter sistemlərini və bunun üçün ilk etdikləri kompüterin əsas funksional vahidlərini araşdırdı. ”

Elanlar
Elanlar