Fokus

Elanlar
<yazı> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []). push ({});

Məna - Fokus termini, sürətli düzəldici fəaliyyətə nail olmaq üçün tənqidi araşdırma aktına aiddir. It is əsas və ya mərkəzi olaraq da təyin olunur point bir şey haqqında, xüsusilə diqqət və ya maraq.

Müəyyən bir hədəfin olduğu bir təşkilatda, meneceri işçilərə bunu öz fokuslarına çevirməyi tapşırır və qeyd olunan hədəfə vaxtında çatmaq üçün bütün vaxtları ayırın.

Sənədlərin yaradılmasına gəldikdə belə, açar sözlər və ya vacib məqamlar əksər hallarda məzmunu digər məzmundan üstün tutmaq üçün cəsarətlə təqdim olunur.

Fokus sözü də an təsvir etmək üçün istifadə olunur obyekt müəyyən bir yerdə diqqət mərkəzidir. Belə bir obyektin bütün məqsədi diqqəti cəlb etməkdir xalq o yerə.

İstifadə nümunəsi - "İşçiyə şirkətin dərhal böyüməsi üçün vacib olduqları üçün yeni yenilənmiş hədəfə tam diqqət ayırması tapşırıldı."

Elanlar
Elanlar