Dynamic

Elanlar
<yazı> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []). push ({});

Məna - Proqramlaşdırma dilləri kontekstində dinamik sözü, inkişaf etdirilən və ya qurulan xüsusiyyətlərə və ya xüsusiyyətlərə aiddir proqram is edam olunur.

Tipik bir şəkildə Kompüter proqram, şərtlər və proqramın icrası zamanı ortaya çıxan müxtəlif nəticələrdən asılı olaraq sabit və dəyişməyə davam edən bəzi dəyərlər var.

Dinamik sözü həm də əməliyyat, o zaman meydana gəlir it əvvəlcədən təyin edilmiş və ya əvvəlcədən təyin edilmiş bir vaxt çərçivəsində deyil, ehtiyac duyulur.

Dinamik kəlməsi həm də çevik deməkdir və məlumat sabit bir dəyəri olmayan, əksinə dəyişən şərtlərə və ya nəticələrə uyğunlaşan.

İstifadə nümunəsi - “Proqram, təbiət baxımından dinamik olan bəzi məlumatlardan ibarət idi, buna görə də proqramçı qalmalı idi zirək, üçün rekord məlumatların götürdüyü fərqli dəyərlər. ”

Elanlar
Elanlar