Fix

Elanlar
<yazı> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []). push ({});

Məna - "Düzəltmə" termini, bir proqram və ya hardware problemi üçün hazırlanmış bir həll deməkdir. Hesablama kontekstində, termin düzəldilir is əsasən proqram təminatında nəzərdə tutulur. Bazara çıxarılan hər bir proqramda göstərilə biləcək bəzi səhvlər və ya çatışmazlıqlar var it bəzən yararsızdır. Geliştiriciler davamlı olaraq səhv Mümkün olan səhvləri dəqiqləşdirmək və sonra dəyişiklik etmək üçün proqramın qeydləri kod hataları və ya çatışmazlıqları aradan qaldırmaq üçün proqramın. Yenilənmiş kod daha sonra bir proqram yeniləməsi şəklində istifadəçilərə əkilir.

Donanım komponentlərinə gəldikdə, düzəltmə termini mənasını vermək üçün istifadə olunur proses hər hansı bir arızanın və ya zədənin fiziki olaraq düzəldilməsi komponent qəza və ya normal aşınma səbəbindən meydana gəlmişdir.

İstifadə nümunəsi - "Şirkəti tərəfindən hazırlanmış proqram çoxsaylı səhv qeydləri almış və geliştirici qrupun bildirilən problemləri araşdırmasını və bunun üçün bir düzəliş hazırlamasını təmin etmişdir."

Elanlar
Elanlar