Carrier

Elanlar
<yazı> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []). push ({});

Məna - A carriervə ya daşıyıcı dalğa, is məlumat ötürmək üçün n məlumat daşıyıcı siqnal ilə modulyasiya edilən dalğa forması.

Bu dalğa daha yüksəkdir tezliyi giriş siqnalının özündən və onun ərizə məlumatları kosmosdan sadə bir elektromaqnit dalğa kimi ötürmək və ya bir neçə daşıyıcının ortaq ötürülməsini paylaşmasına imkan verməkdir mühit.

Termin musiqi istehsalında da əhəmiyyətlidir, burada it bir səs qeydinin səs xüsusiyyətini dəyişdirmək və eyni zamanda dərinlik və hərəkət hissi əlavə etmək üçün modulyasiya edən bir siqnalla idarə oluna bilən bir siqnala aiddir.

İstifadə nümunəsi - "Təlim müddəti ərzində mühəndisə, eyni şəkildə həyata keçirilə bilən müxtəlif tətbiqetmələrlə yanaşı daşıyıcı dalğaların öyrənilməsi və işləmələri öyrədildi."

Elanlar