Boolean

Elanlar
<yazı> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []). push ({});

Məna - Boolean sözü George Boole tərəfindən tərtib edildiyi kimi cəbrdə istifadə olunan proseslərə aiddir. Onun is həqiqi və ya yalan ifadələr yaratmaq üçün cəbrin alt hissəsi kimi də müəyyən edilir.

Mantı ifadələrində aşağıdakı operatorlardan istifadə olunur - AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR. Bu operatorlar dəyəri müqayisə etmək və doğru və ya yanlış nəticəni vermək üçün istifadə olunur. Bu əməliyyatların müxtəlif yer dəyişdirmələri və birləşmələri bir cədvəl cədvəlində verilmişdir və bu həqiqət cədvəli elektron mühəndisləri tərəfindən istinad kimi istifadə olunur.

Ən vacib şey Qeyd Boole cəbri baxımından nəticənin yalnız Doğru və ya Yanlış ola bilməsi. Mantı cəbrində açıq 0 (Yanlış) və 1 (Doğru) xaricində ədədi bir nəticə mümkün deyil.

Elanlar

İstifadənin nümunəsi - “Kompüterlər ikili (yalnız sıfır və onlardan istifadə etməklə) işlədiyindən, Kompüter məntiq çox vaxt məntiqi ifadələrlə ifadə edilə bilər. ”

Elanlar
Elanlar