Bitmap

Elanlar
<yazı> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []). push ({});

Məna - Bitmap bir rəqəmli görüntü is nöqtələr matrisindən ibarətdir. Bitmapın xüsusiyyəti ondadır ki, matrisdəki hər nöqtəyə müəyyən bir rəng təyin edilə bilər. Bu nöqtələr bir yerə toplandıqda bir araya gəlir və istənilən növ düzbucaqlı şəkil əmələ gətirir.

Ənənəvi olaraq bir bitmap fayl '.bmp' uzantısı verilir, lakin bazarda istifadə olunan digər uzantılar da var.

Bitmap şəkillər raster tərzli şəkillərdir, yəni çox böyüdükdə görüntünün bloklu görünməsi deməkdir. Bunun səbəbi, bitmap faylları ayrı-ayrı nöqtələrdən ibarətdir və bu nöqtələr ayrı-ayrılıqda görünəcək, daha çox şəkil böyüdərsiniz. Kayıpsız bir şəkil axtarırsınızsa, alternativ bir vektor şəklidir.

Elanlar

İstifadənin nümunəsi - "Raster stilindəki bitmap şəklini itkisiz bir vektor stili görüntüsünə çevirməyin bir yolunu tapmaq istədi".

Elanlar
Elanlar