Qarşılıqlı əlaqəli şəbəkələr

Elanlar
<yazı> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []). push ({});

Məna - Bir -birinə bağlı şəbəkələr termini, şlüzlərlə bağlanan SNA şəbəkələrinə aiddir. Hesablama baxımından, qarşılıqlı əlaqə şəbəkələri, qarşılıqlı əlaqə mexanizminin müxtəlif komponentləri arasında əlaqələr təmin edir. The şəbəkə emal elementlərinə və ya qovşaqlarına və ya PE-lərə malikdir is şəbəkənin bir ucunda və yaddaş digər tərəfdəki elementlər və ya qovşaqlar və ya ME-lər. PE-lər və ME-lər kommutasiya elementləri və ya SE-lərlə bağlanır, bu da istəyə bağlıdır. Bir ucuna bir çiləyici əlavə edilmiş bir bağ hortumu düşünün. Bəzən hortumda müxtəlif növ çiləyicilərə və digər şlanqları birləşdirməyə imkan verən bir adapter və ya bir açar var.

İstifadə nümunəsi - “Bir ucunda bir qrup prosessor və ya kompüterə, digər ucunda bir yaddaş hovuzuna qoşulmuş bir şəbəkəyə sahib ola bilərsiniz. Düyünlərin bir-birinə bağlı olduğu model topoloji olaraq bilinir. Topologiyanın iki əsas növü statik və dinamik".

Elanlar
Elanlar