LED

Elanlar
<yazı> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []). push ({});

Məna -LED və ya işıq yayan diod termini yarımkeçiriciyə aiddir cihaz elektrik cərəyanı olduqda işıq saçır is keçdi it. Cari daşıyan hissəciklər (elektron və deşik kimi tanınır) yarımkeçirici materialda birləşdikdə işıq yaranır.

Qatı yarımkeçirici materialın içərisində işıq yarandığından, LEDlər qatı hal cihazları kimi təsvir olunur. Üzvi LED-ləri (OLED) də əhatə edən qatı haldakı işıqlandırma termini, bu işıqlandırma texnologiyasını qızdırılan filamentlərdən (közərmə və volfram halogen lampalar) və ya qaz boşaltma (floresan lampalar) istifadə edən digər mənbələrdən fərqləndirir.

İstifadə nümunəsi - “LEDlər dövri cədvəlin III qrupu və V qrupu elementlərindən ibarət olan mürəkkəb yarımkeçirici materiallardan ibarətdir (bunlar III-V materiallar kimi tanınır). LED-lərin hazırlanmasında yaygın olaraq istifadə edilən III-V materialların nümunələri galyum arsenid (GaAs) və galyum fosfiddir (GaP). ”

Elanlar
Elanlar