asılılıq

Elanlar
<yazı> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []). push ({});

Məna - Bağımlılıq termini, kontekstində Kompüter elm, a-nın iki obyekti arasındakı qarşılıqlı asılılıq səviyyəsinə istinad edir proqram, Harada obyekt bir proqramın çağırışı funksiyası başqa bir proqramın obyektinin.

Asılılıq sözü is proqram modulları arasındakı asılılıq səviyyəsini və ya iki modul arasındakı əlaqənin gücünü təsvir etmək üçün istifadə olunur.

Bir proqramın ifadələri və ya proqramın obyektləri arasındakı asılılığın tədqiqi, asılılıq təhlili olaraq bilinir.

Üç əsas asılılıq var - məlumat asılılıq, ad asılılığı və nəzarət asılılığı.

Hər hansı bir proqramda dəyişiklik baş verdikdə, bilinməyən və ya gözlənilməz yan təsirlərə səbəb olduqda, proqramda bu yan təsirlərin hansı əlaqəyə səbəb olduğu aydın olmadığı üçün gizli bir asılılıq olaraq adlandırılır.

İstifadə nümunəsi - “Proqramı sənədləşdirərkən geliştirici özündə olan müxtəlif asılılıqları düzgün tutmaq üçün bir asılılıq təhlili apardı kod".

Elanlar
Elanlar