Mesaj

Elanlar
<yazı> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []). push ({});

Məna - Mesaj termini, hərf kimi ötürülən simvollar və bəzən nəzarət kodlarına aiddir varlıq bir yaradıcıdan bir və ya daha çox alıcıya. Mesaj iki hissədən ibarətdir: zərf və məzmunu.

VTAM-da, miqdarı funksiyası idarə məlumat (FMD) tərəfindən VTAM-a köçürülmüşdür tətbiq proqramı bir GÖNDƏR istəyi ilə.

Hesablamada “mesaj” sözünün iki əsas mənası vardır: istifadəçiləri arasında olan mesajlar Kompüter bu kompüter sistemləri tərəfindən çatdırılan sistemlər və proqramlar arasında və ya tək komponentlər arasında ötürülən mesajlar proqram, onlar üçün öz məqsədləri.

İstifadə nümunəsi - "Ani mesajlaşma və e-poçtlar insan tərəfindən oxunaqlı mesajları formatlı və ya formatlanmamış mətndə bir şəxsdən digərinə çatdırmaq üçün hazırlanmış kompüter proqramının nümunələridir. ”

Elanlar
Elanlar