Ani

Elanlar
<yazı> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []). push ({});

Məna - Müddət Məsələn, aiddir obyekt ibrətləndirərək yaradıldı sinif.

Sinif is sadəcə real aləmdəki obyektləri təmsil etmək üçün bir proqramlaşdırma dili tərəfindən verilən bir modelləşdirmə vasitəsidir proqram or ərizə.

Sinif bir obyektin xüsusiyyətlərini (üzv dəyişənləri) və əməliyyatlarını (üzv funksiyaları / metodları) yerləşdirmək üçün qurulmuşdur.

Digər tərəfdən bir nümunə sadəcə bir sinifdən yaradılan bir obyektin dəyişməsidir. Bu məqsəd üçün xüsusi olaraq müəyyən edilmiş bir sinif daxilində bir metod olan bir konstruktordan istifadə edərək bir obyekt variantını (Instance) yaradırsınız.

İstifadə nümunəsi - “Bir nümunənin ümumi bir nümunəsi, bir avtomobil təyin edərkən göstərilməsidir. Ümumiyyətlə, avtomobil termini bir qrupa ayrılmış bütün fərqli marka və anlayışları ifadə edir. Ancaq Mercedes kimi müəyyən bir avtomobili təyin etmək istəyirsinizsə, bu avtomobilin bir nümunəsidir. ”

Elanlar