GMT

Elanlar
<yazı> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []). push ({});

Məna – The term GMT, or Qrinviç Orta Saat, is hesablamaq üçün istifadə olunan standart vaxt yerli müxtəlif vaxt zonaları üçün vaxt.

Bura Şimal qütbündən Cənub qütbünə, London ətrafındakı Qrinviçdəki Köhnə Kral Rəsədxanasından keçir.

Bu xətt 1884-cü ildən bəri Greenwich Meridian adlanır və it buradan bütün quru uzunluqları ölçülür və dünyanın zaman zonaları hesablanır.

Dünyadakı təşkilatlar, hadisələrin vaxtını, biri yerli vaxtda, biri də GMT olaraq iki formatda bildirirlər. Xalq dünyanın digər yerlərində yaşayan GMT dəyərini istifadə edərək vaxtını anlamaq üçün istifadə edə bilər hadisə öz yerlərində.

İstifadə nümunəsi - "Oyun tədbiri ABŞ-da keçiriləcəkdi və onların dəvətləri GMT-də göstərilən vaxta sahib idi, beləliklə dünyadakı oyunçuların iştirak edə bilməsi üçün."

Elanlar
Elanlar