Tərcümə edin

Elanlar
<yazı> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []). push ({});

Məna - Termin şərh edir, aiddir proses icra kod tərtib etmək əvəzinə sətir-sətir it maşın dilinə proqram daha sonra edam üçün.

In Kompüter proqramlaşdırma, şərh olunan bir proqramlaşdırma dilinin proqramları icra olunmadan əvvəl tərtib edilməsinə ehtiyac yoxdur. Bunun əvəzinə, tərcüməçi adlanan başqa bir proqram, proqramı oxuyur və dərhal həyata keçirir.

Tərtib edilmiş bir proqram ümumiyyətlə son istifadəçi üçün daha yaxşı nəticə verir, çünki onun kompilyasiya prosesi zamanı maşın kodu yüksək dərəcədə optimallaşdırıla bilər. Bunun əksinə olaraq, şərh olunan dillər proqramçıya bənzərsiz üstünlüklər verə bilər.

Elanlar

İstifadə nümunəsi - "JavaScript is ümumiyyətlə təfsir olunan bir dil olaraq qəbul edilir, burada müştəri (ümumiyyətlə veb browser) tərcüməçidir. Bununla birlikdə, əksər müasir brauzerlərdə bir növ JIT vərdişləri istifadə edilmişdir tərtib etmək JavaScript kodu işləmədən əvvəl. ”

Elanlar
Elanlar