Qaydası

Elanlar
<yazı> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []). push ({});

Məna - Prosedur termini a -ya aiddir blok, icrası rəsmi parametrlərlə və ya olmadan is prosedur vasitəsi ilə çağırılır zəng.

In Kompüter proqramlaşdırma, bir prosedur müstəqildir kod modul konkret tapşırığı yerinə yetirən və daha böyük bir qaynaq koduna istinad edilən. Bu cür kod maddəsinə a da deyilə bilər funksiyası və ya bir alt rutin. Prosedurun əsas rolu tək təklif etməkdir point geliştiricinin və ya proqramçının proseduru özü çağıraraq tetikleyebileceği bəzi kiçik bir hədəf və ya tapşırıq üçün istinad.

Bir çox kompüter proqramlaşdırma dillərində prosedurlar xüsusi olaraq müxtəlif yollarla müəyyən edilir. Bir prosedurun kodu qeyd etmək üçün prosedurun identifikatorları daxilində saxlanacaqdır it daha böyük koddan ayrı olaraq.

İstifadə nümunəsi - “Kod prosedurunun əsas fikri, kodu daha səmərəli etmək istəyindən irəli gəldi. Erkən xətti kod proqramlarında tez-tez kodda daha mürəkkəb proseslərə imkan verəcək çox yönlü və incəliyi yox idi. ” 

Elanlar
Elanlar