Şaxta

Elanlar
<yazı> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []). push ({});

Məna - Çuxur termini, bir CD və ya DVD -də girintili sahəni ifadə edir məlumat is saxlanılır. CD və DVD-lərdə məlumatları saxlayır Torpaqları və çuxurlar. Torpaqlar ikili hesablamada 1-i, çuxurlar 0-nu təmsil edir. Bitlər disk tərəfindən oxunur idarə işıq şüası diskin səthinə dəyəndə meydana gələn dağılma və ya əyilmə miqdarına görə torpaqları və çuxurları ayırmaq üçün lazer şüasından istifadə edir.

CD-də 1 'və 0 yazmaq üçün lazer şüasından istifadə olunur. 1 yazmaq üçün lazer şüası açılır ki, bu da bir çuxuru əks etdirən tərəfə çevirir qat. 0 yazmaq üçün lazer şüası açılmır və bu səbəbdən heç bir çuxur yandırılmır. Çuxur olmadığı zaman səthə torpaq deyilir.

İstifadə nümunəsi - “Bütün Optik medianın (CD, DVD, Blu-Ray və s.) Çuxurları və torpaqları var. Bunlar mikroskopikdir və diskdə saxlanılan məlumatların ikili məlumatlarını təmsil edir. “

Elanlar
Elanlar
Elanlar